RADA PEDAGOGICZNA

SZKOŁY PODSTAOWEJ IM. ADAMA CHĘTNIKA

W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W NOWOGRODZIE

w  roku szkolnym 2017/2018

p. Bogumiła Rybicka – Dyrektor ZSS w Nowogrodzie
p. Bożena Łomotowska - Wicedyrektor ZSS w Nowogrodzie
Nauczyciele:
Edukacja wczesnoszkolna:
Marianna Chodnicka, Bogumiła Motulewicz, Marzenna Parzych, Danuta Zegarzewska, Bogumiła Rybicka, Grażyna Ziarno, Grażyna Remiszewska, Nagórska Lidia
Religia:
Elżbieta Korwek, ks. Piotr Burzyński
Matematyka :
Ewa Putkowska, Waldemar Przepiórka, Hanna Chodnicka
Języka polski:
Irena Borawska, Elżbieta Przepiórka, Dorota Szablak
Języka angielski:
Wioletta Liszewska, Paweł Jastrzębski, Monika Grzymała
Przyroda:
Magdalena Bączek
Historia:
Magdalena Bączek, Magdalena Wasik
Technika:
Grzegorz Fabiszewski
Informatyka:
Wiesław Konopka
Sztuka :
Grzegorz Fabiszewski
Wychowanie fizyczne:
Piotr Wasik, Renata Zając, Maria Dąbrowska, Grzegorz Fabiszewski
Geografia:
Wiesław Konopka, Maria Dąbrowska
Fizyka:
Waldemar Przepiórka
Biologia:
Celina Witkowska
Chemia:
Celina Witkowska
Muzyka:
Agnieszka Skorupska, Elżbieta Korwek
Plastyka:
Agnieszka Skorupska, Elżbieta Korwek
WDŻ:
Magdalena Bączek, Magdalena Wasik
Świetlica:
Anna Gontarska, Agnieszka Wierzbowska, Alicja Chojnowska
Biblioteka:
Danuta Zegarzewska
Pedagog
Agnieszka Wierzbowska
Logopeda:
Bożena Łomotowska
 
   
© SP im. A.Chętnika w Nowogrodzie